امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سمیه ملازهی  نام و نام خانوادگی سمیه ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.s molazahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم قادری پور  نام و نام خانوادگی مریم قادری پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.ghadarepoor.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محی الدین شادزهی سرجو  نام و نام خانوادگی محی الدین شادزهی سرجو
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/26 تلفن تماس
www.shadzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زکریا دهقان  نام و نام خانوادگی زکریا دهقان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www .dahghan.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی بامری برنا  نام و نام خانوادگی مهدی بامری برنا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/25 تلفن تماس
www.bamari m.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران طوسی  نام و نام خانوادگی عمران طوسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
www.omran t.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حافظ درویشی  نام و نام خانوادگی حافظ درویشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.darweshe.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد شریف میرخان رهی  نام و نام خانوادگی محمد شریف میرخان رهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.mirkhanzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز دهقانی فرد Parviz DehghaniFard نام و نام خانوادگی پرویز دهقانی فرد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/10 تلفن تماس
www.pariz.dhgan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صفیه پرکی  نام و نام خانوادگی صفیه پرکی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/08 تلفن تماس
www.safie porke.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه