امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سعیده بلوچ بهر آسمان  نام و نام خانوادگی سعیده بلوچ بهر آسمان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/07/25 تلفن تماس
www.side baloh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه دهقانی  نام و نام خانوادگی معصومه دهقانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1398 تلفن تماس
www.masoma dah.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مجید شهیکی زند  نام و نام خانوادگی مجید شهیکی زند
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.magidshaki.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی محمودی فر  نام و نام خانوادگی علی محمودی فر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.ali mhmody far.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا پیام  نام و نام خانوادگی مهسا پیام
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.mhasa.peam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد سواری  نام و نام خانوادگی احمد سواری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/10/30 تلفن تماس
www.ahmad saware.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید محمدیان پور ملاباسک  نام و نام خانوادگی حمید محمدیان پور ملاباسک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/30 تلفن تماس
www.hmid mohmden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود جیره نژاد  نام و نام خانوادگی مسعود جیره نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1399 تلفن تماس
www.masood jera nQAD.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابد پاهنگ  نام و نام خانوادگی عابد پاهنگ
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.abad pang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه رییسی  نام و نام خانوادگی فاطمه رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.fatme raesie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه