امروز: پنجشنبه 05 خرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عاطفه باقری  نام و نام خانوادگی عاطفه باقری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/09 تلفن تماس 09156383214
bagheri@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
زهرا رضائی  نام و نام خانوادگی زهرا رضائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/03/28 تلفن تماس 09140345538
rezaee@yahoo.com آدرس محل کار اصفهان
زمینه کسب و کار
فروزان میرداد  نام و نام خانوادگی فروزان میرداد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/14 تلفن تماس 09152889904
mirdadyahii@.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
هاجر پام  نام و نام خانوادگی هاجر پام
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/18 تلفن تماس 0000
pam@yahoo.com آدرس محل کار زابل
زمینه کسب و کار
آریا صادقی بوگر  نام و نام خانوادگی آریا صادقی بوگر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/21 تلفن تماس 09178097706
sadeghiboger@yahoo.com آدرس محل کار شیراز
زمینه کسب و کار
سارا ظرافت انگیز  نام و نام خانوادگی سارا ظرافت انگیز
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/01/29 تلفن تماس
zerafatangiz@yahoo.com آدرس محل کار گیلان
زمینه کسب و کار
وحیده ایزدی فر  نام و نام خانوادگی وحیده ایزدی فر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/24 تلفن تماس 09153406929
ezadifar@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
مریم حسین بر  نام و نام خانوادگی مریم حسین بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/29 تلفن تماس 09159480229
hosenbor@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
فاطمه گندمی  نام و نام خانوادگی فاطمه گندمی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/29 تلفن تماس 09173622952
gandomi@yahoo.com آدرس محل کار بندرعباس
زمینه کسب و کار
مسعود امراء  نام و نام خانوادگی مسعود امراء
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/11/20 تلفن تماس 09156782830
omara@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه