امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سارا ظرافت انگیز  نام و نام خانوادگی سارا ظرافت انگیز
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/01/29 تلفن تماس
zerafatangiz@yahoo.com آدرس محل کار گیلان
زمینه کسب و کار
وحیده ایزدی فر  نام و نام خانوادگی وحیده ایزدی فر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/24 تلفن تماس 09153406929
ezadifar@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
مریم حسین بر  نام و نام خانوادگی مریم حسین بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/29 تلفن تماس 09159480229
hosenbor@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
فاطمه گندمی  نام و نام خانوادگی فاطمه گندمی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/29 تلفن تماس 09173622952
gandomi@yahoo.com آدرس محل کار بندرعباس
زمینه کسب و کار
مسعود امراء  نام و نام خانوادگی مسعود امراء
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/11/20 تلفن تماس 09156782830
omara@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
مولابخش جدگال  نام و نام خانوادگی مولابخش جدگال
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/11 تلفن تماس 09153455835
gadgal@yahoo.com آدرس محل کار چابهار
زمینه کسب و کار
مرضیه فاتحی اوریاد  نام و نام خانوادگی مرضیه فاتحی اوریاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/29 تلفن تماس 09173100994
fatehi@yahoo.com آدرس محل کار شیراز
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه