امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فراز غلامزاده قره قشلاق نام و نام خانوادگی فراز غلامزاده قره قشلاق
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/6 تلفن تماس
gholamzadeh@yahoo.com آدرس محل کار ارومیه
زمینه کسب و کار
یعقوب رئیسی نام و نام خانوادگی یعقوب رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
yraeesi@yahoo.com آدرس محل کار میناب
زمینه کسب و کار
زبیر درخشان فر نام و نام خانوادگی زبیر درخشان فر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/1397 تلفن تماس
derakhshanfar@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
مصیب شهدای خواه نام و نام خانوادگی مصیب شهدای خواه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
shahdaykhah@yahoo.com آدرس محل کار لارستان
زمینه کسب و کار
علی سارانی نام و نام خانوادگی علی سارانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
sarani@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
سیدسلام حسینی نام و نام خانوادگی سیدسلام حسینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
hoseyni@yahoo.com آدرس محل کار بیجار
زمینه کسب و کار
مسعود رسول خانی  نام و نام خانوادگی مسعود رسول خانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/11/20 تلفن تماس
khani@yahoo.com آدرس محل کار سرخس
زمینه کسب و کار
سمیرا رزمخواه نام و نام خانوادگی سمیرا رزمخواه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
razmkhah@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
ابوبکر  رئیسی  نام و نام خانوادگی ابوبکر رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
raesi@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
ارازقلی خوجم لو نام و نام خانوادگی ارازقلی خوجم لو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/20 تلفن تماس
khojamlo@yahoo.com آدرس محل کار گنبدکاووس
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه