امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالواحد بهزادی  نام و نام خانوادگی عبدالواحد بهزادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.abdolwhd.bazd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد حسینی  نام و نام خانوادگی احمد حسینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.ahmad.hosenie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالحمید دهواری  نام و نام خانوادگی عبدالحمید دهواری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.abdol hmid.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا محمدی  نام و نام خانوادگی رضا محمدی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/31 تلفن تماس
www.reza mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران ریگی نژاد  نام و نام خانوادگی عمران ریگی نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1400 تلفن تماس
www.omran rigi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه جعفری  نام و نام خانوادگی فاطمه جعفری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1400 تلفن تماس
www.fatamah j.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه عباسی قوزدی  نام و نام خانوادگی سمیه عباسی قوزدی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/30 تلفن تماس
www.somie abci.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد حملی  نام و نام خانوادگی میلاد حملی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1400 تلفن تماس
www.melad hamaly.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینب ملک زاده  نام و نام خانوادگی زینب ملک زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.zanab malkzd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد حسینی  نام و نام خانوادگی حامد حسینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.hamad hosine.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه