امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
الهه ایرندگانی نام و نام خانوادگی الهه ایرندگانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/20 تلفن تماس
www.alhe erndg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد بجارزهی سورانی نام و نام خانوادگی احمد بجارزهی سورانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/13 تلفن تماس
www.asdrew cghggj.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد شه بخش نام و نام خانوادگی احمد شه بخش
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.ahmad sabag.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احسان امیری نام و نام خانوادگی احسان امیری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.asanamire.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل رئیسی نام و نام خانوادگی اسماعیل رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.asmhe raesie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا انصاری نام و نام خانوادگی زهرا انصاری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zhara ansare.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رابعه بلوچ زهی نام و نام خانوادگی رابعه بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.rabe balozhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهناز عثمان زهی خالص نام و نام خانوادگی مهناز عثمان زهی خالص
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.mahnaz osman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید صالح پور نام و نام خانوادگی سعید صالح پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.said slapor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا بردبار نام و نام خانوادگی محمدرضا بردبار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.mohmad bordbar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه