امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
یاسر ریگی نام و نام خانوادگی یاسر ریگی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
nbvcxzas@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد نورایی نام و نام خانوادگی میلاد نورایی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
poiuytrlkjhg@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
منا سرحدی نام و نام خانوادگی منا سرحدی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
zxcvgfdb@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رویا رجبی زاده رفسنجانی نام و نام خانوادگی رویا رجبی زاده رفسنجانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
hggfdghgjh@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیق مزار زهی گنجوی نام و نام خانوادگی صدیق مزار زهی گنجوی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
hgduufjkhg@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالغفار نارویی نام و نام خانوادگی عبدالغفار نارویی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
sdfytu jhkij@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
منوره جان دوست نام و نام خانوادگی منوره جان دوست
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
nonavar gan@gmail .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابراهیم شمس الدینی نام و نام خانوادگی ابراهیم شمس الدینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
abrahim sasidin@gamil آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیمان کرد نام و نام خانوادگی سلیمان کرد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
slaman kord@gmail آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جمال زائی کورد نام و نام خانوادگی محمد جمال زائی کورد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
mohamd gamal@gmail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه