امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سمیه ملک زاده نام و نام خانوادگی سمیه ملک زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
cxvbnhjghfgx@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه ظرافت نام و نام خانوادگی الهه ظرافت
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
wegjsadyudsjhk@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد خاکشور نام و نام خانوادگی محمد خاکشور
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 10/04/96 تلفن تماس
wrtyysudhga@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد خدادادی نام و نام خانوادگی میلاد خدادادی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
maekdu xcbnhdj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آرزو باران زهی نام و نام خانوادگی آرزو باران زهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
arzo barnz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه نصرتی نام و نام خانوادگی فاطمه نصرتی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
fatm niisrt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
شقایق بنی طرفی زاده نام و نام خانوادگی شقایق بنی طرفی زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
sadertvnf@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
گلثوم حسین زائی نام و نام خانوادگی گلثوم حسین زائی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/11/96 تلفن تماس
golsm hisan @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسما یوسفی نام و نام خانوادگی اسما یوسفی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
asma uosfi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا نیک نظر نام و نام خانوادگی زهرا نیک نظر
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/97 تلفن تماس
zahra nazr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه