امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
افشین نادی نام و نام خانوادگی افشین نادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/06/21 تلفن تماس
nadi@yahoo.com آدرس محل کار لنده
زمینه کسب و کار
حجت عمرانی نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
emrani@yahoo.com آدرس محل کار تربت حیدریه
زمینه کسب و کار
حامد سبزعلی زاده نام و نام خانوادگی حامد سبزعلی زاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 96/11/17 تلفن تماس
sabzali@yahoo.com آدرس محل کار باغ ملک
زمینه کسب و کار
صالح کیخا نام و نام خانوادگی صالح کیخا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/13 تلفن تماس
kaykha@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
فراز غلامزاده قره قشلاق نام و نام خانوادگی فراز غلامزاده قره قشلاق
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/6 تلفن تماس
gholamzadeh@yahoo.com آدرس محل کار ارومیه
زمینه کسب و کار
یعقوب رئیسی نام و نام خانوادگی یعقوب رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
yraeesi@yahoo.com آدرس محل کار میناب
زمینه کسب و کار
زبیر درخشان فر نام و نام خانوادگی زبیر درخشان فر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/1397 تلفن تماس
derakhshanfar@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
مصیب شهدای خواه نام و نام خانوادگی مصیب شهدای خواه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/04/20 تلفن تماس
shahdaykhah@yahoo.com آدرس محل کار لارستان
زمینه کسب و کار
علی سارانی نام و نام خانوادگی علی سارانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/04/25 تلفن تماس
sarani@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
سیدسلام حسینی نام و نام خانوادگی سیدسلام حسینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
hoseyni@yahoo.com آدرس محل کار بیجار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه