امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهره اشراقی نام و نام خانوادگی زهره اشراقی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zhara asrag@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیمه آزادی نام و نام خانوادگی سلیمه آزادی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
slme azdi@gmil.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نسیمه پرکی نام و نام خانوادگی نسیمه پرکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/95 تلفن تماس
nasim porki@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت صادقی پناه نام و نام خانوادگی حجت صادقی پناه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/95 تلفن تماس
higat sadg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حلیمه محتاج زهی نام و نام خانوادگی حلیمه محتاج زهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
zcxdsrer@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه جلالی نام و نام خانوادگی فاطمه جلالی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/96 تلفن تماس
fsatme hguimj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد عالم طالع رحیمی نام و نام خانوادگی محمد عالم طالع رحیمی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
mnbhfkuiyt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت انصاریان نام و نام خانوادگی حجت انصاریان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/11/96 تلفن تماس
mnghfkiuy@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح اله دل افروز نام و نام خانوادگی روح اله دل افروز
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/96 تلفن تماس
hgfuyrtmnb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ادریس گهرام زئی نام و نام خانوادگی ادریس گهرام زئی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
zxdshgyuw@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه