امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالله شیبانی  نام و نام خانوادگی عبدالله شیبانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/10 تلفن تماس 09152126171
shybani@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
یاسر تقوی ایرندگان  نام و نام خانوادگی یاسر تقوی ایرندگان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس 09366558235
taghavi@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
محمد توقی  نام و نام خانوادگی محمد توقی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/28 تلفن تماس 09372048510
tighi@yahoo.com آدرس محل کار نیکشهر
زمینه کسب و کار
افشین لیراوی  نام و نام خانوادگی افشین لیراوی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس 09362776967
liravi@yahoo.com آدرس محل کار دیلم
زمینه کسب و کار
اسماعیل محمدباقرپور  نام و نام خانوادگی اسماعیل محمدباقرپور
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/26 تلفن تماس
mohamad@yahoo.com آدرس محل کار نی ریز-شیراز
زمینه کسب و کار
فاطمه ابراهیمی ارمی  نام و نام خانوادگی فاطمه ابراهیمی ارمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/29 تلفن تماس
abrahimi@yahoo.com آدرس محل کار ساری
زمینه کسب و کار
اسحاق ریگی میرجاوه  نام و نام خانوادگی اسحاق ریگی میرجاوه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/15 تلفن تماس 09150448326
rygi@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
مصطفی مشتاقی  نام و نام خانوادگی مصطفی مشتاقی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/08 تلفن تماس 09150204412
moshtaghi@yahoo.com آدرس محل کار چابهار
زمینه کسب و کار
محمد کردتیکه  نام و نام خانوادگی محمد کردتیکه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/10 تلفن تماس 09367073432
cord@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فواد نخعی راوری Foaad Nakhaei Ravari نام و نام خانوادگی فواد نخعی راوری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس 09136612415
nakhaee@yahoo.com آدرس محل کار کرمان
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه