امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سلیمه چاکری بخشان  نام و نام خانوادگی سلیمه چاکری بخشان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/11 تلفن تماس
www.salemah ch.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه برخورداری برواتی  نام و نام خانوادگی مرضیه برخورداری برواتی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/05 تلفن تماس
WWW.BARKHORDARI.IR آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احسان سندک زهی  نام و نام خانوادگی احسان سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/09/15 تلفن تماس
WWW.SONDAKZAHI.IR آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرئوف دهانی  نام و نام خانوادگی عبدالرئوف دهانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/28 تلفن تماس
www.dahani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرجان غفاری  نام و نام خانوادگی مرجان غفاری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/20 تلفن تماس
www.ghafari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد هاشمی جم  نام و نام خانوادگی محمد هاشمی جم
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/20 تلفن تماس
www.hashami.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه حسین بر  نام و نام خانوادگی عاطفه حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/24 تلفن تماس
www.atafah h.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه حسین بر  نام و نام خانوادگی الهه حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.a hosinbor.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا دلارامی  نام و نام خانوادگی رضا دلارامی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.dalarami.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماریه حسین بر  نام و نام خانوادگی ماریه حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.hosenbor m.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه