امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مسعود پیرا نام و نام خانوادگی مسعود پیرا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
masoud paira.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
برکت اله ریگی کوته نام و نام خانوادگی برکت اله ریگی کوته
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
barakat ragh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهرام رئیسی نام و نام خانوادگی بهرام رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
bahram resi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرتضی فخری نیا نام و نام خانوادگی مرتضی فخری نیا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
mortzi fkrani@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر ریگی نام و نام خانوادگی یاسر ریگی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
nbvcxzas@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد نورایی نام و نام خانوادگی میلاد نورایی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
poiuytrlkjhg@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
منا سرحدی نام و نام خانوادگی منا سرحدی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
zxcvgfdb@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رویا رجبی زاده رفسنجانی نام و نام خانوادگی رویا رجبی زاده رفسنجانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/97 تلفن تماس
hggfdghgjh@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیق مزار زهی گنجوی نام و نام خانوادگی صدیق مزار زهی گنجوی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
hgduufjkhg@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالغفار نارویی نام و نام خانوادگی عبدالغفار نارویی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
sdfytu jhkij@gamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه