امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عایشه امرایی نژاد نام و نام خانوادگی عایشه امرایی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
ytresdcfb@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اقدس افغان نژاد قره تپه نام و نام خانوادگی اقدس افغان نژاد قره تپه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/08/96 تلفن تماس
nvjhgjxj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مژده صفری نام و نام خانوادگی مژده صفری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
mibcfhjn b@gmil com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرسول خادمی رودان نام و نام خانوادگی عبدالرسول خادمی رودان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/95 تلفن تماس
dfrebhgyuu@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بیژن طهماسبی نام و نام خانوادگی بیژن طهماسبی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/95 تلفن تماس
basryghg hyiubn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
وحید نجفی نام و نام خانوادگی وحید نجفی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/95 تلفن تماس
vhid nagfi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین حسین زهی نام و نام خانوادگی حسین حسین زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/95 تلفن تماس
hisn hosnzhy@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صمد صمدی پور نام و نام خانوادگی صمد صمدی پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/95 تلفن تماس
samad samdi por@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه جلالی مارندگانی نام و نام خانوادگی معصومه جلالی مارندگانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/95 تلفن تماس
masom hgfmj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهراب پیر دادی ریگی نام و نام خانوادگی مهراب پیر دادی ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
mhrab pedide @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه