امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهرا شیر زهی موحد نام و نام خانوادگی زهرا شیر زهی موحد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zahar srzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فخرالدین علیزاده نام و نام خانوادگی فخرالدین علیزاده
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 2/04/93 تلفن تماس
fkrdin ali zad.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سپاهیان نام و نام خانوادگی زهرا سپاهیان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zhara.spahin.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ملیحه سابکی نام و نام خانوادگی ملیحه سابکی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
malal sabak@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
وحیده محمدپور نام و نام خانوادگی وحیده محمدپور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
vahid mohmad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابده مفتاح زهی نام و نام خانوادگی عابده مفتاح زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
abd mftaz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه ریگی نام و نام خانوادگی فرزانه ریگی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
farzan.reg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زربی بی یار محمد زهی نام و نام خانوادگی زربی بی یار محمد زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
zarbib milald.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمیده ملازهی نام و نام خانوادگی حمیده ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
hamiad molzhi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه رئیسی نام و نام خانوادگی فاطمه رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/04/93 تلفن تماس
fatm raesi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه