امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فرشید دانشور کلوانی نام و نام خانوادگی فرشید دانشور کلوانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
farsid dnswr@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد ریگی نام و نام خانوادگی محمد جواد ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/96 تلفن تماس
mihmad regj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد صحافی نژاد نام و نام خانوادگی سجاد صحافی نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 10/08/96 تلفن تماس
sagd sahf@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا سمندریان نام و نام خانوادگی مهسا سمندریان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/10/97 تلفن تماس
mas samndrn.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی سبک دست نام و نام خانوادگی علی سبک دست
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/11/97 تلفن تماس
alh sabok dast@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد عثمان سندک زهی نام و نام خانوادگی محمد عثمان سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/12/97 تلفن تماس
mohamad osman @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله بارک زهی نام و نام خانوادگی عبدالله بارک زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
abdola barkzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدیاسین پرکی کلوکانی نام و نام خانوادگی محمدیاسین پرکی کلوکانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/97 تلفن تماس
mihmad sfvhjnhty@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم طایی نام و نام خانوادگی مریم طایی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 18/06/97 تلفن تماس
marem tai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده فدائی نام و نام خانوادگی سعیده فدائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
saed fdai@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه