امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد کردی  نام و نام خانوادگی محمد کردی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/17 تلفن تماس
www.kordi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود رضازهی  نام و نام خانوادگی مسعود رضازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.razazahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسن بلوچ نگولی  نام و نام خانوادگی حسن بلوچ نگولی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/20 تلفن تماس
www.baloch ا.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی بزرگی کوشالشاهی  نام و نام خانوادگی محمدعلی بزرگی کوشالشاهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/10 تلفن تماس
www.bozorge.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد رئیسی  نام و نام خانوادگی احمد رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.a raese.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید سندک زهی  نام و نام خانوادگی سعید سندک زهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/28 تلفن تماس
www.saeid s.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رقیه نارویی  نام و نام خانوادگی رقیه نارویی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/09 تلفن تماس
www.narooei.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد عزیزی  نام و نام خانوادگی محمد عزیزی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/20 تلفن تماس
www.azezi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ناهید اربابی سرجو  نام و نام خانوادگی ناهید اربابی سرجو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.arbabi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه درزاده ناهوک  نام و نام خانوادگی فاطمه درزاده ناهوک
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/24 تلفن تماس
www.dorzadeh.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه