امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حامد سوری زایی نام و نام خانوادگی حامد سوری زایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/07/96 تلفن تماس
hamad sorze@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد سپاهی نام و نام خانوادگی حامد سپاهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
hamad sapae@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حدیثه شعبان پور کساری نام و نام خانوادگی حدیثه شعبان پور کساری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/96 تلفن تماس
hadesdfmjhuy@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد کمری نام و نام خانوادگی احمد کمری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
ahmad kmare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آرمین الله ویسی نام و نام خانوادگی آرمین الله ویسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/07/96 تلفن تماس
armin alavase@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه چمنی نام و نام خانوادگی معصومه چمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/96 تلفن تماس
masome gknkxj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت عمرانی نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 09/04/97 تلفن تماس
hogat omran@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزاد بهمنی نام و نام خانوادگی فرزاد بهمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/10/97 تلفن تماس
farzad bhman@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن میری نام و نام خانوادگی محسن میری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/07/97 تلفن تماس
mihasn dmjh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله قادریان نام و نام خانوادگی عبدالله قادریان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/12/97 تلفن تماس
porae gadrmn@mail.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه