امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حسین شکوهی  نام و نام خانوادگی حسین شکوهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/07/97 تلفن تماس
hisen sikil@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عماد ایرندگانی  نام و نام خانوادگی عماد ایرندگانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/97 تلفن تماس
emad erandkan.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عارف بلوچکاری  نام و نام خانوادگی عارف بلوچکاری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/11/96 تلفن تماس
aref baloh kare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم تکوری  نام و نام خانوادگی مریم تکوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/96 تلفن تماس
marem takire@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه گورگیج  نام و نام خانوادگی فاطمه گورگیج
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 12/11/96 تلفن تماس
gorgeg fatme@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد رئیسی  نام و نام خانوادگی فرهاد رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/08/96 تلفن تماس
mardd raese@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صابره باران زهی  نام و نام خانوادگی صابره باران زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/11/96 تلفن تماس
sabare baranz@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد بیستونی  نام و نام خانوادگی محمد بیستونی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
mohamad bhstun@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سارا بیجارزهی  نام و نام خانوادگی سارا بیجارزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/96 تلفن تماس
sara begrzh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد بزی  نام و نام خانوادگی حامد بزی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/04/96 تلفن تماس
hamad bazie@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه