امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
علی قره جه نام و نام خانوادگی علی قره جه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/02/97 تلفن تماس
ali garg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد سپاهیان نام و نام خانوادگی محمد سپاهیان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/97 تلفن تماس
mohmad spahn@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنیه ملاشاهی زارع نام و نام خانوادگی حسنیه ملاشاهی زارع
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/02/97 تلفن تماس
hisni molash@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر خلفانی نام و نام خانوادگی ابوبکر خلفانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/12/96 تلفن تماس
abokr gfrty@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جمشید بهروز نام و نام خانوادگی جمشید بهروز
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 01/12/96 تلفن تماس
barorz ghytgfv@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل درویشی نام و نام خانوادگی اسماعیل درویشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/02/97 تلفن تماس
hasan drvesh@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسن رئیسی نام و نام خانوادگی حسن رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13/12/96 تلفن تماس
hasan raes@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید شمسی گوشکی نام و نام خانوادگی سعید شمسی گوشکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 21/08/96 تلفن تماس
said samsi @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی مرزبانی نام و نام خانوادگی علی مرزبانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/11/96 تلفن تماس
ali marzban.gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلیم میر بلوچ زهی نازیل نام و نام خانوادگی سلیم میر بلوچ زهی نازیل
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/20 تلفن تماس
salem mir @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه