امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
شهاب سپاهی  نام و نام خانوادگی شهاب سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
shab sapah@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی گهرامی  نام و نام خانوادگی محمدعلی گهرامی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/94 تلفن تماس
mohamad ali@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر جان فزا  نام و نام خانوادگی یاسر جان فزا
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
easr ganfzi@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضیه وحدتی  نام و نام خانوادگی رضیه وحدتی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/95 تلفن تماس
razei vhdat@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهام مصدق  نام و نام خانوادگی الهام مصدق
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/11/94 تلفن تماس
alham misdg@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالمجید غمشادزهی  نام و نام خانوادگی عبدالمجید غمشادزهی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 04/11/94 تلفن تماس
abdil maged @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه تاوکی  نام و نام خانوادگی فاطمه تاوکی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
mitr tavek@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سارا درزاده سرجوئی  نام و نام خانوادگی سارا درزاده سرجوئی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/07/97 تلفن تماس
sara dorzad@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
گرامی رستم آبادی  نام و نام خانوادگی گرامی رستم آبادی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
grami rostm@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه زارع  نام و نام خانوادگی فاطمه زارع
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/94 تلفن تماس
fatme zare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه