امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمد جواد آقا حسینی اشکاوندی نام و نام خانوادگی محمد جواد آقا حسینی اشکاوندی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/97 تلفن تماس
mihmad gwad @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه محمودی راد نام و نام خانوادگی فرزانه محمودی راد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/11/96 تلفن تماس
farzan mhnojd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابد مرادی مورجانی نام و نام خانوادگی عابد مرادی مورجانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
abad morad mioyt@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت دیندار نام و نام خانوادگی حجت دیندار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/96 تلفن تماس
hogqt denar@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد سوری زایی نام و نام خانوادگی حامد سوری زایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 15/07/96 تلفن تماس
hamad sorze@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد سپاهی نام و نام خانوادگی حامد سپاهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/96 تلفن تماس
hamad sapae@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حدیثه شعبان پور کساری نام و نام خانوادگی حدیثه شعبان پور کساری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/96 تلفن تماس
hadesdfmjhuy@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد کمری نام و نام خانوادگی احمد کمری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/06/96 تلفن تماس
ahmad kmare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آرمین الله ویسی نام و نام خانوادگی آرمین الله ویسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/07/96 تلفن تماس
armin alavase@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه چمنی نام و نام خانوادگی معصومه چمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 31/06/96 تلفن تماس
masome gknkxj@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه