امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فرید دلیر پسند نام و نام خانوادگی فرید دلیر پسند
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/07/1398 تلفن تماس
www.farid dler.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طاهره شریعتی نام و نام خانوادگی طاهره شریعتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تولید و فرآوری خرما مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.tahr saret.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا جنگی زهی شستان نام و نام خانوادگی زهرا جنگی زهی شستان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1398 تلفن تماس
www.zahra gang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهاره مومنی نژاد نام و نام خانوادگی بهاره مومنی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/06/98 تلفن تماس
www.bahr momin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا امراء نام و نام خانوادگی زهرا امراء
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/10/1374 تلفن تماس
www.zhar omr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه رنجبران نام و نام خانوادگی الهه رنجبران
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/04/98 تلفن تماس
www.alhi rangbarn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه سپاهی نام و نام خانوادگی سمیه سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/06/1398 تلفن تماس
www.some saphe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد هادی بانشی نام و نام خانوادگی محمد هادی بانشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/23 تلفن تماس
www.mihamad hadl.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سامر ملاحی نام و نام خانوادگی سامر ملاحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www,samr mlhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا بیگزاده نام و نام خانوادگی علیرضا بیگزاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.ali reza bgdh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه