امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مریم محمدی نام و نام خانوادگی مریم محمدی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/25 تلفن تماس
www.marimmohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه رحیمی نژاد نام و نام خانوادگی فائزه رحیمی نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1398 تلفن تماس
www.faze rhame.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه ملک زاده نام و نام خانوادگی فاطمه ملک زاده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.fatme malk.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر عباس احمدی هفشجانی نام و نام خانوادگی امیر عباس احمدی هفشجانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/03/18 تلفن تماس
www.amir abas.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادر بلوچ زهی نام و نام خانوادگی نادر بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/20 تلفن تماس
www.nadr baluzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهزاد دهواری نام و نام خانوادگی بهزاد دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/24 تلفن تماس
www.bahzd dhwar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه آیینه رستمی نام و نام خانوادگی فاطمه آیینه رستمی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/15 تلفن تماس
www.faltmeaeni rostme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
متین گرگیج نام و نام خانوادگی متین گرگیج
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/06/1398 تلفن تماس
www.matengogeg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مینا شکیبا نام و نام خانوادگی مینا شکیبا
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1397 تلفن تماس
www.mina skiba.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی کمالی نام و نام خانوادگی مهدی کمالی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www.madi kamil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه