امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
نادیه خواربار  نام و نام خانوادگی نادیه خواربار
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/06/30 تلفن تماس
www.nadi karb.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هاشم جهاندیده  نام و نام خانوادگی هاشم جهاندیده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/25 تلفن تماس
www.hsm ghan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسین جمال زهی  نام و نام خانوادگی یاسین جمال زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/04 تلفن تماس
www.yasin gamal.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عایشه امرایی نژاد  نام و نام خانوادگی عایشه امرایی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.aesh amrey.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه ابراهیمی  نام و نام خانوادگی فاطمه ابراهیمی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.fahime abrhme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد امین جواد باری  نام و نام خانوادگی محمد امین جواد باری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/21 تلفن تماس
www.mohamad babre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادیه جعفری  نام و نام خانوادگی نادیه جعفری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.nade gafare.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
آسیه پرکی  نام و نام خانوادگی آسیه پرکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.asieporki.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه هوشمند جرجندی  نام و نام خانوادگی فاطمه هوشمند جرجندی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/23 تلفن تماس
www.fatme hosmand.con آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد حسین بر  نام و نام خانوادگی احمد حسین بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www.ahmad hosnbir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه