امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مسلم ناروئی  نام و نام خانوادگی مسلم ناروئی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/11/96 تلفن تماس
lislm narifd@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی مستان  نام و نام خانوادگی علی مستان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/97 تلفن تماس
ali mastan@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه خدادوست  نام و نام خانوادگی فاطمه خدادوست
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 04/07/97 تلفن تماس
fatme giddost@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ربابه عرب پور گتکوئی  نام و نام خانوادگی ربابه عرب پور گتکوئی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
robab arab por@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهران علی توکلی  نام و نام خانوادگی مهران علی توکلی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/11/96 تلفن تماس
mhran ali @gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالرزاق پرکی  نام و نام خانوادگی عبدالرزاق پرکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 05/04/97 تلفن تماس
abdli parki.gmil com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین شکوهی  نام و نام خانوادگی حسین شکوهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/07/97 تلفن تماس
hisen sikil@gmilcom آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عماد ایرندگانی  نام و نام خانوادگی عماد ایرندگانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/97 تلفن تماس
emad erandkan.@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عارف بلوچکاری  نام و نام خانوادگی عارف بلوچکاری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/11/96 تلفن تماس
aref baloh kare@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم تکوری  نام و نام خانوادگی مریم تکوری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/96 تلفن تماس
marem takire@gmil.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه