امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهرا سپاهیان نام و نام خانوادگی زهرا سپاهیان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.zhara sapahn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماریه ملک زاده نام و نام خانوادگی ماریه ملک زاده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.mare mlakzd.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نادیا نادری نام و نام خانوادگی نادیا نادری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.nadi nadre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم آلبا نام و نام خانوادگی مسلم آلبا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.mosjm alba.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یحیی پیر داد ریگی نام و نام خانوادگی یحیی پیر داد ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/30 تلفن تماس
www,yaea rege.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد پیش بین نام و نام خانوادگی سجاد پیش بین
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/23 تلفن تماس
www.sagad pisin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه اکبری پودینه نام و نام خانوادگی فاطمه اکبری پودینه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.fatme poden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد حسینی اشکاوندی نام و نام خانوادگی محمد جواد حسینی اشکاوندی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
www.mohmad hoseni.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی آفریده نام و نام خانوادگی محمدعلی آفریده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/20 تلفن تماس
www.mohmadaliafrd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریده گمشادزهی ناهوکی نام و نام خانوادگی فریده گمشادزهی ناهوکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www.fared kmszh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه