امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سالم ملازهی کهن ملک نام و نام خانوادگی سالم ملازهی کهن ملک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/15 تلفن تماس
www.salammolazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشته شهردرازی نام و نام خانوادگی فرشته شهردرازی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.freste sardrzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی عزیزی نام و نام خانوادگی علی عزیزی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/08/20 تلفن تماس
www.aliazeie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نوید تر نام و نام خانوادگی نوید تر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/10 تلفن تماس
www.navid tar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله جعفری نام و نام خانوادگی عبدالله جعفری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.abdola gafer.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سحر امام جمعه نام و نام خانوادگی سحر امام جمعه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/20 تلفن تماس
www.sahre amam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه دهانی نام و نام خانوادگی سمیه دهانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/26 تلفن تماس
www.somie dhan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد بخشی نام و نام خانوادگی حامد بخشی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/30 تلفن تماس
www.homad bagse.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عباس صالحی نام و نام خانوادگی عباس صالحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/07/1398 تلفن تماس
www.abas slhe.cim آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا هیبت زهی نام و نام خانوادگی علیرضا هیبت زهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.alhreza hebat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه