امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عاطفه ملازهی نام و نام خانوادگی عاطفه ملازهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.molazahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه بلوچ نام و نام خانوادگی معصومه بلوچ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.baloch.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیرمحمد خوش اخلاق فومنی نام و نام خانوادگی امیرمحمد خوش اخلاق فومنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/29 تلفن تماس
www.khosh akhlaqh.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید محمدی نام و نام خانوادگی سعید محمدی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.mohamadi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد رضازایی نام و نام خانوادگی فرهاد رضازایی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.frhad rezay.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا صحرایی نام و نام خانوادگی علیرضا صحرایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.ali salhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کیانوش کلاتی زاده نام و نام خانوادگی کیانوش کلاتی زاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.kanoshkalat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الیاس شه بخش نام و نام خانوادگی الیاس شه بخش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/10/25 تلفن تماس
www.shahbakhsh.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلمه رودینی نام و نام خانوادگی سلمه رودینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.rodeni.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هما نصرتی نام و نام خانوادگی هما نصرتی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/11 تلفن تماس
www.nosrati.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه