امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ثریا باران زهی  نام و نام خانوادگی ثریا باران زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/10 تلفن تماس
www.baranzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عباس راوش  نام و نام خانوادگی عباس راوش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/01/28 تلفن تماس
www.ravash.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا شهلی بر  نام و نام خانوادگی سمیرا شهلی بر
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/05 تلفن تماس
WWW.SHOHLIBOR.IR آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی رضا آبادیان  نام و نام خانوادگی علی رضا آبادیان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/08 تلفن تماس
www.alirza.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ذاکر ملازهی دشتوک  نام و نام خانوادگی ذاکر ملازهی دشتوک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.zaker.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
خدیجه گهرام زهی  نام و نام خانوادگی خدیجه گهرام زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/12 تلفن تماس
www. ghadeiy.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرامرز خدابنده  نام و نام خانوادگی فرامرز خدابنده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/30 تلفن تماس
www.faramarz.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاضل تیره عیدوزهی  نام و نام خانوادگی فاضل تیره عیدوزهی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/02 تلفن تماس
www.fazl.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سیدحسن حسین زاده  نام و نام خانوادگی سیدحسن حسین زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/16 تلفن تماس
www.hoseenzadeh.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طاها لایق تیزابی  نام و نام خانوادگی طاها لایق تیزابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/08 تلفن تماس
www.layegh t.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه