امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سمیه سپاهی نام و نام خانوادگی سمیه سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/06/1398 تلفن تماس
www.some saphe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد هادی بانشی نام و نام خانوادگی محمد هادی بانشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/23 تلفن تماس
www.mihamad hadl.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سامر ملاحی نام و نام خانوادگی سامر ملاحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www,samr mlhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا بیگزاده نام و نام خانوادگی علیرضا بیگزاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.ali reza bgdh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پژمان صفی پور نام و نام خانوادگی پژمان صفی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www,pagman safpor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح الدین راحی نام و نام خانوادگی روح الدین راحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/1398 تلفن تماس
www.rohdinrahe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احسان ایرندگانی نام و نام خانوادگی احسان ایرندگانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.asanirndg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران کرمی نژاد نام و نام خانوادگی عمران کرمی نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 03/04/1398 تلفن تماس
www.emran karme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد سالاری نام و نام خانوادگی محمد سالاری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی،باغبانی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 27/06/98 تلفن تماس
www.mohamad.salre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالخالق سامیراد نام و نام خانوادگی عبدالخالق سامیراد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 22/02/1398 تلفن تماس
www.abdl glsh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه