امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سجاد آرویس نام و نام خانوادگی سجاد آرویس
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/03/29 تلفن تماس
www.sagad arwes.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین سبک روح نام و نام خانوادگی محمدامین سبک روح
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 29/10/1398 تلفن تماس
www.mohmad amin.sabokroh آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا عسکری نام و نام خانوادگی علیرضا عسکری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/19 تلفن تماس
www.ali reaz askare.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
قاسم نهتانی نام و نام خانوادگی قاسم نهتانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 13988/08/20 تلفن تماس
www.gasamnotan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کیوان جنتی قره لر نام و نام خانوادگی کیوان جنتی قره لر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/30 تلفن تماس
www.kevan.ganat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عیسی بلوچی نام و نام خانوادگی عیسی بلوچی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/08/12 تلفن تماس
www.esaa baloh .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
افسانه رئیسی نام و نام خانوادگی افسانه رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/20 تلفن تماس
www.afsanrese.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد اسکندر پور نام و نام خانوادگی محمد اسکندر پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/08/20 تلفن تماس
www.mihamad asknd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یعقوب اربابی نام و نام خانوادگی یعقوب اربابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.eagub arbbb.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طوبا درزاده نام و نام خانوادگی طوبا درزاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.tobadorzad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه