امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حمید شیری باچوانلو  نام و نام خانوادگی حمید شیری باچوانلو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.hamidshie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ندیم خشیش  نام و نام خانوادگی ندیم خشیش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/03/1398 تلفن تماس
www.nadim ksis.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی میرزا جانی  نام و نام خانوادگی علی میرزا جانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.ali mirza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر ارباب  نام و نام خانوادگی یاسر ارباب
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/06/1398 تلفن تماس
www.yasr arabab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرید دلیر پسند  نام و نام خانوادگی فرید دلیر پسند
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/07/1398 تلفن تماس
www.farid dler.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طاهره شریعتی  نام و نام خانوادگی طاهره شریعتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تولید و فرآوری خرما مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.tahr saret.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا جنگی زهی شستان  نام و نام خانوادگی زهرا جنگی زهی شستان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1398 تلفن تماس
www.zahra gang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهاره مومنی نژاد  نام و نام خانوادگی بهاره مومنی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/06/98 تلفن تماس
www.bahr momin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا امراء  نام و نام خانوادگی زهرا امراء
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/10/1374 تلفن تماس
www.zhar omr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه رنجبران  نام و نام خانوادگی الهه رنجبران
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/04/98 تلفن تماس
www.alhi rangbarn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه