امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
نرگس ابرازه نام و نام خانوادگی نرگس ابرازه
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.nargs abzar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کلثوم محمدی بخشانی نام و نام خانوادگی کلثوم محمدی بخشانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.golsum mohmde.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
انعام بالو نام و نام خانوادگی انعام بالو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/13 تلفن تماس
www.anam balo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل درویشی نام و نام خانوادگی اسماعیل درویشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/02/23 تلفن تماس
www.asmail drwes.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مصطفی درپه نام و نام خانوادگی مصطفی درپه
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/12 تلفن تماس
www.mostfa drpe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بنیامین ندرت زهی ناهوک نام و نام خانوادگی بنیامین ندرت زهی ناهوک
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/15 تلفن تماس
www.banimin nodrt.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه توحیدی پور نام و نام خانوادگی فاطمه توحیدی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/06 تلفن تماس
www.fatme tohed.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهناز حدادزاده نام و نام خانوادگی مهناز حدادزاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/14 تلفن تماس
www,mahnaz hada.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه دهقان نام و نام خانوادگی فاطمه دهقان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/10 تلفن تماس
www.fatme dhgan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوذر ناهوگانی نام و نام خانوادگی ابوذر ناهوگانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/10 تلفن تماس
www.abozrnhokan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه