امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
ابراهیم کرنکش  نام و نام خانوادگی ابراهیم کرنکش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/09 تلفن تماس
www.abrame karks.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیرا ریگ پور  نام و نام خانوادگی سمیرا ریگ پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/17 تلفن تماس
www.samira regpor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا ترکی  نام و نام خانوادگی رضا ترکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/20 تلفن تماس
www.reza torke.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوبکر راستگو  نام و نام خانوادگی ابوبکر راستگو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/02/14 تلفن تماس
www.abbak rasgo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران قادری نژاد  نام و نام خانوادگی عمران قادری نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.omran gadr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا رضوان اصیل  نام و نام خانوادگی زهرا رضوان اصیل
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zahr razwan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جاسم دادی سرجو  نام و نام خانوادگی جاسم دادی سرجو
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.gasam dade.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی بلوچی  نام و نام خانوادگی علی بلوچی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.ali bogjk.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران دهقانی  نام و نام خانوادگی عمران دهقانی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/1398 تلفن تماس
www.omran dhgan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل نصرتی والا Esmaiel Nosrati Vala نام و نام خانوادگی اسماعیل نصرتی والا
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.asmail nosrte.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه