امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
قاسم آبیار نام و نام خانوادگی قاسم آبیار
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/12 تلفن تماس
www.kasm aafdv .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز پایکار نام و نام خانوادگی پرویز پایکار
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.parwez pekar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق مقدم تیموری نام و نام خانوادگی صادق مقدم تیموری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.sadj mogdm.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسنعلی نوروزی نام و نام خانوادگی حسنعلی نوروزی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.hsnahhl noroze.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالریوف ایزدخواه نام و نام خانوادگی عبدالریوف ایزدخواه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.abdiruf ezgi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایرج بلوچ لاشاری نام و نام خانوادگی ایرج بلوچ لاشاری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.arag balog.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرسول حیدری نام و نام خانوادگی محمدرسول حیدری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/12 تلفن تماس
www.mohamad rasol.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رحمت اله براهویی نام و نام خانوادگی رحمت اله براهویی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/31 تلفن تماس
www.ramath barhoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ایوب میران نژاد نام و نام خانوادگی ایوب میران نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/06 تلفن تماس
www.auab mhran.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد اتحادی نام و نام خانوادگی سجاد اتحادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.sagad athad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه