امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عبدالاحد محمدیان شستان نام و نام خانوادگی عبدالاحد محمدیان شستان
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/23 تلفن تماس
www.abdoahd mohame.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیقه ملازهی نام و نام خانوادگی صدیقه ملازهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.sdig molazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عایشه غریب نام و نام خانوادگی عایشه غریب
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.aeshe garenb.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم بارانزهی نام و نام خانوادگی مریم بارانزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.marem baranzy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا رضایی نام و نام خانوادگی مهسا رضایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/31 تلفن تماس
www.mahsaa reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا سرگلزایی نام و نام خانوادگی محمدرضا سرگلزایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/16 تلفن تماس
www.mihamad reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طیب پیروزه نام و نام خانوادگی طیب پیروزه
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.taeb peroz.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر رستم نیا نام و نام خانوادگی امیر رستم نیا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.amir rostmnie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فایزه هاشم زهی نام و نام خانوادگی فایزه هاشم زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fazie hosmzy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عطااله لشکری بالاقلعه نام و نام خانوادگی عطااله لشکری بالاقلعه
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.afghklj;nbkhgg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه