امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
آسیه پاهنگ  نام و نام خانوادگی آسیه پاهنگ
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.asie pahang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماریه درازهی  نام و نام خانوادگی ماریه درازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.marie dorazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه حسین بر  نام و نام خانوادگی سمیه حسین بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.somie hosen.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عالیه نهتانی  نام و نام خانوادگی عالیه نهتانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.alie nohtan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا مزار زهی  نام و نام خانوادگی زهرا مزار زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.zhara mazazh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
راضیه دهواری  نام و نام خانوادگی راضیه دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.razie dhware.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا دهانی  نام و نام خانوادگی زهرا دهانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zahar dhan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا غلامی دادکان  نام و نام خانوادگی فریبا غلامی دادکان
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fareba glame.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فخرالدین عبدالهی فورگ  نام و نام خانوادگی فخرالدین عبدالهی فورگ
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fagredn dfutr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کیارش خلیلی  نام و نام خانوادگی کیارش خلیلی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.kerash kleel.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه