امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
انیسه میرکزهی نام و نام خانوادگی انیسه میرکزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.anise mirkzh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح اله گزمه نام و نام خانوادگی روح اله گزمه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.rohle gzam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه محمودی نام و نام خانوادگی مرضیه محمودی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.marzie mamodi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه بزرگ زاده لجی نام و نام خانوادگی فاطمه بزرگ زاده لجی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fatma bozr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سحر بامری نام و نام خانوادگی سحر بامری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.shar bamre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا میر بلوچ زهی نام و نام خانوادگی فریبا میر بلوچ زهی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fariba mir blh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابده حسین زایی نام و نام خانوادگی عابده حسین زایی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www,abd hosenzai.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محدثه نصیری نام و نام خانوادگی محدثه نصیری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohds nasir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امید وحید دستجردی نام و نام خانوادگی امید وحید دستجردی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.omid dstgrde.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه شهابی رابری نام و نام خانوادگی فاطمه شهابی رابری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.fatem sohab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه