امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهرا امراء نام و نام خانوادگی زهرا امراء
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 07/10/1374 تلفن تماس
www.zhar omr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه رنجبران نام و نام خانوادگی الهه رنجبران
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 16/04/98 تلفن تماس
www.alhi rangbarn.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه سپاهی نام و نام خانوادگی سمیه سپاهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 23/06/1398 تلفن تماس
www.some saphe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد هادی بانشی نام و نام خانوادگی محمد هادی بانشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/23 تلفن تماس
www.mihamad hadl.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سامر ملاحی نام و نام خانوادگی سامر ملاحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www,samr mlhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا بیگزاده نام و نام خانوادگی علیرضا بیگزاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته مقطع تحصیلی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.ali reza bgdh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پژمان صفی پور نام و نام خانوادگی پژمان صفی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/1398 تلفن تماس
www,pagman safpor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
روح الدین راحی نام و نام خانوادگی روح الدین راحی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 02/04/1398 تلفن تماس
www.rohdinrahe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احسان ایرندگانی نام و نام خانوادگی احسان ایرندگانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.asanirndg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران کرمی نژاد نام و نام خانوادگی عمران کرمی نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 03/04/1398 تلفن تماس
www.emran karme.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه