امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
علی کیخائی  نام و نام خانوادگی علی کیخائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/16 تلفن تماس
www.kaykhaei.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عدنان پرنیان  نام و نام خانوادگی عدنان پرنیان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/20 تلفن تماس
www.parnian.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد رئیسی  نام و نام خانوادگی محمد رئیسی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/28 تلفن تماس
www.m raesi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم انصاری  نام و نام خانوادگی مریم انصاری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/09 تلفن تماس
www.ansari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینت معینی  نام و نام خانوادگی زینت معینی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/19 تلفن تماس
www.moeni.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن امیدوار  نام و نام خانوادگی محسن امیدوار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/10/21 تلفن تماس
www.omidwar.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بلال درزاده  نام و نام خانوادگی بلال درزاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/08 تلفن تماس
www.dorzadah.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد بخشانی نژاد  نام و نام خانوادگی محمد بخشانی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/10 تلفن تماس
www.bakhshani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالمعید امراءشهستان  نام و نام خانوادگی عبدالمعید امراءشهستان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/28 تلفن تماس
www.omara.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالصمد حوت  نام و نام خانوادگی عبدالصمد حوت
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/03/10 تلفن تماس
www.hot a.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه