امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فاطمه توحیدی پور نام و نام خانوادگی فاطمه توحیدی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/06 تلفن تماس
www.fatme tohed.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهناز حدادزاده نام و نام خانوادگی مهناز حدادزاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/14 تلفن تماس
www,mahnaz hada.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه دهقان نام و نام خانوادگی فاطمه دهقان
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/10 تلفن تماس
www.fatme dhgan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ابوذر ناهوگانی نام و نام خانوادگی ابوذر ناهوگانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/10 تلفن تماس
www.abozrnhokan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد کدخدائی نام و نام خانوادگی حامد کدخدائی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/26 تلفن تماس
www.hamad kaod.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن غلامی نام و نام خانوادگی محسن غلامی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/04 تلفن تماس
www.mohsangolame.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین قربانی زمانی نام و نام خانوادگی حسین قربانی زمانی
دانشکده کشاورزی گروه
رشته مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.hosan gorban.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رامین رستمی نام و نام خانوادگی رامین رستمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/12 تلفن تماس
www.ramin rostem.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بیژن سالارنژاد نام و نام خانوادگی بیژن سالارنژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/18 تلفن تماس
www.bagansalar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا البوغبیش نام و نام خانوادگی علیرضا البوغبیش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.alh reza.ablish.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه