امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عاطفه دلگرم  نام و نام خانوادگی عاطفه دلگرم
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 25/06/98 تلفن تماس
www.atafe dlgrm.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد صفرزهی  نام و نام خانوادگی محمد صفرزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 10/07/1398 تلفن تماس
www.mohamd safar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید شیری باچوانلو  نام و نام خانوادگی حمید شیری باچوانلو
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.hamidshie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ندیم خشیش  نام و نام خانوادگی ندیم خشیش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 19/03/1398 تلفن تماس
www.nadim ksis.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی میرزا جانی  نام و نام خانوادگی علی میرزا جانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 30/06/1398 تلفن تماس
www.ali mirza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر ارباب  نام و نام خانوادگی یاسر ارباب
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/06/1398 تلفن تماس
www.yasr arabab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرید دلیر پسند  نام و نام خانوادگی فرید دلیر پسند
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 08/07/1398 تلفن تماس
www.farid dler.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
طاهره شریعتی  نام و نام خانوادگی طاهره شریعتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تولید و فرآوری خرما مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.tahr saret.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا جنگی زهی شستان  نام و نام خانوادگی زهرا جنگی زهی شستان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان داروئی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1398 تلفن تماس
www.zahra gang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهاره مومنی نژاد  نام و نام خانوادگی بهاره مومنی نژاد
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 17/06/98 تلفن تماس
www.bahr momin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه