امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محبوبه نعمتی نیا نام و نام خانوادگی محبوبه نعمتی نیا
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.mahbone nemte.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
انیسه گلدرزهی نام و نام خانوادگی انیسه گلدرزهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.anise goldrzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نرگس بربند نام و نام خانوادگی نرگس بربند
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.nargs bar .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین روزبه نام و نام خانوادگی محمدامین روزبه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohamad rozbe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی منصور بهمنی نام و نام خانوادگی علی منصور بهمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.ali mansor .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیرحسین غلام زاده نام و نام خانوادگی امیرحسین غلام زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.amir hosin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی غلامزاده نام و نام خانوادگی علی غلامزاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.ali golamzad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بنیامین رییسی نام و نام خانوادگی بنیامین رییسی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/27 تلفن تماس
www.banimin raiuy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزین رییسی نام و نام خانوادگی فرزین رییسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.farzin raesi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هما جهاندیده نام و نام خانوادگی هما جهاندیده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.homae gandi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه