امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
رابعه بلوچ زهی نام و نام خانوادگی رابعه بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.rabe balozhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهناز عثمان زهی خالص نام و نام خانوادگی مهناز عثمان زهی خالص
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.mahnaz osman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید صالح پور نام و نام خانوادگی سعید صالح پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.said slapor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا بردبار نام و نام خانوادگی محمدرضا بردبار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.mohmad bordbar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرامرز قلندرنژاد نام و نام خانوادگی فرامرز قلندرنژاد
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.faramrz glandr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسحاق عظیمی ردو سیبی نام و نام خانوادگی اسحاق عظیمی ردو سیبی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.ashag azime.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد ترکمان زهی نام و نام خانوادگی احمد ترکمان زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.ahmad torkan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده میر مراد زهی نام و نام خانوادگی سعیده میر مراد زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.said mir mord.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد شیهوزهی نام و نام خانوادگی احمد شیهوزهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/25 تلفن تماس
www.ahmad sahozhie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سلمانی نام و نام خانوادگی زهرا سلمانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/27 تلفن تماس
www.zhara slman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه