امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
سعیده چندانی نام و نام خانوادگی سعیده چندانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/13 تلفن تماس
www.said gandan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق امام دادی نام و نام خانوادگی صادق امام دادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/16 تلفن تماس
www.sadag amamdade.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بهناز پیام نام و نام خانوادگی بهناز پیام
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/15 تلفن تماس
www.banaz paim.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سید عماد سید زاده نام و نام خانوادگی سید عماد سید زاده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.sed amad sezad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالاحد محمدیان شستان نام و نام خانوادگی عبدالاحد محمدیان شستان
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/23 تلفن تماس
www.abdoahd mohame.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صدیقه ملازهی نام و نام خانوادگی صدیقه ملازهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.sdig molazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عایشه غریب نام و نام خانوادگی عایشه غریب
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.aeshe garenb.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم بارانزهی نام و نام خانوادگی مریم بارانزهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.marem baranzy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا رضایی نام و نام خانوادگی مهسا رضایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/31 تلفن تماس
www.mahsaa reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا سرگلزایی نام و نام خانوادگی محمدرضا سرگلزایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/16 تلفن تماس
www.mihamad reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه