امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زهرا دهانی نام و نام خانوادگی زهرا دهانی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zahar dhan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریبا غلامی دادکان نام و نام خانوادگی فریبا غلامی دادکان
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fareba glame.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فخرالدین عبدالهی فورگ نام و نام خانوادگی فخرالدین عبدالهی فورگ
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.fagredn dfutr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کیارش خلیلی نام و نام خانوادگی کیارش خلیلی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.kerash kleel.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق جهان آبادی نام و نام خانوادگی صادق جهان آبادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.sadag gahan .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد واحد شه بخش نام و نام خانوادگی محمد واحد شه بخش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.mohamad wahad sabagsh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محسن طایفی نام و نام خانوادگی محسن طایفی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohsan tefe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد دهانی نام و نام خانوادگی محمد دهانی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohamad dhany.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حفضه داودی نژاد نام و نام خانوادگی حفضه داودی نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/19 تلفن تماس
www.hafaze dawod .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رشیده ذاکری نام و نام خانوادگی رشیده ذاکری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.rasied zakre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه