امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مریم رییسی نام و نام خانوادگی مریم رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/18 تلفن تماس
www.marem rsde.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد سپاهیان نام و نام خانوادگی محمد سپاهیان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.mohmad spanin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسین نیکخواه نام و نام خانوادگی حسین نیکخواه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.hoshne nhke.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر محمد رخشانی مهر نام و نام خانوادگی امیر محمد رخشانی مهر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/15 تلفن تماس
www.amir mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سالم ملازهی کهن ملک نام و نام خانوادگی سالم ملازهی کهن ملک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/15 تلفن تماس
www.salammolazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرشته شهردرازی نام و نام خانوادگی فرشته شهردرازی
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.freste sardrzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی عزیزی نام و نام خانوادگی علی عزیزی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/08/20 تلفن تماس
www.aliazeie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نوید تر نام و نام خانوادگی نوید تر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/10 تلفن تماس
www.navid tar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله جعفری نام و نام خانوادگی عبدالله جعفری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.abdola gafer.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سحر امام جمعه نام و نام خانوادگی سحر امام جمعه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/20 تلفن تماس
www.sahre amam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه