امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
علی غلامزاده نام و نام خانوادگی علی غلامزاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.ali golamzad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بنیامین رییسی نام و نام خانوادگی بنیامین رییسی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/27 تلفن تماس
www.banimin raiuy.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزین رییسی نام و نام خانوادگی فرزین رییسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.farzin raesi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هما جهاندیده نام و نام خانوادگی هما جهاندیده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.homae gandi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالعزیز محمدنیا نام و نام خانوادگی عبدالعزیز محمدنیا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.abdolai mohmad.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید سعیدی فر نام و نام خانوادگی سعید سعیدی فر
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.said sadir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رضا بهزاد پناه میدانی نام و نام خانوادگی رضا بهزاد پناه میدانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.raza bazad pan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم باوفا نام و نام خانوادگی مریم باوفا
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.marem babfa.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه احسانی مقدم نام و نام خانوادگی فاطمه احسانی مقدم
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.fatme asne .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالناصر دهواری نام و نام خانوادگی عبدالناصر دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.abdol nasr dhwre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه