امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
جمیله حسین زهی نام و نام خانوادگی جمیله حسین زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.gamil hoshe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کل کلی نام و نام خانوادگی محمد کل کلی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/25 تلفن تماس
www.mohamd kalkle.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز تباوار نام و نام خانوادگی پرویز تباوار
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/15 تلفن تماس
www.parwez tabawr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساجد زین الدینی نام و نام خانوادگی ساجد زین الدینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.sagad zhnden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محبوبه نعمتی نیا نام و نام خانوادگی محبوبه نعمتی نیا
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.mahbone nemte.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
انیسه گلدرزهی نام و نام خانوادگی انیسه گلدرزهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.anise goldrzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نرگس بربند نام و نام خانوادگی نرگس بربند
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.nargs bar .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین روزبه نام و نام خانوادگی محمدامین روزبه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohamad rozbe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی منصور بهمنی نام و نام خانوادگی علی منصور بهمنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.ali mansor .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیرحسین غلام زاده نام و نام خانوادگی امیرحسین غلام زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.amir hosin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه