امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عمران قادری نژاد نام و نام خانوادگی عمران قادری نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.omran gadr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا رضوان اصیل نام و نام خانوادگی زهرا رضوان اصیل
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zahr razwan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جاسم دادی سرجو نام و نام خانوادگی جاسم دادی سرجو
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.gasam dade.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی بلوچی نام و نام خانوادگی علی بلوچی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.ali bogjk.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران دهقانی نام و نام خانوادگی عمران دهقانی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/11/1398 تلفن تماس
www.omran dhgan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل نصرتی والا نام و نام خانوادگی اسماعیل نصرتی والا
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.asmail nosrte.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نرگس ابرازه نام و نام خانوادگی نرگس ابرازه
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.nargs abzar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کلثوم محمدی بخشانی نام و نام خانوادگی کلثوم محمدی بخشانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.golsum mohmde.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
انعام بالو نام و نام خانوادگی انعام بالو
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/13 تلفن تماس
www.anam balo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل درویشی نام و نام خانوادگی اسماعیل درویشی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/02/23 تلفن تماس
www.asmail drwes.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه