امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
احمد شه بخش نام و نام خانوادگی احمد شه بخش
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.ahmad sabag.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احسان امیری نام و نام خانوادگی احسان امیری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.asanamire.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسماعیل رئیسی نام و نام خانوادگی اسماعیل رئیسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.asmhe raesie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا انصاری نام و نام خانوادگی زهرا انصاری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zhara ansare.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رابعه بلوچ زهی نام و نام خانوادگی رابعه بلوچ زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.rabe balozhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهناز عثمان زهی خالص نام و نام خانوادگی مهناز عثمان زهی خالص
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.mahnaz osman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید صالح پور نام و نام خانوادگی سعید صالح پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.said slapor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدرضا بردبار نام و نام خانوادگی محمدرضا بردبار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/05/20 تلفن تماس
www.mohmad bordbar.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرامرز قلندرنژاد نام و نام خانوادگی فرامرز قلندرنژاد
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.faramrz glandr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
اسحاق عظیمی ردو سیبی نام و نام خانوادگی اسحاق عظیمی ردو سیبی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.ashag azime.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه