امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مهسا پیام  نام و نام خانوادگی مهسا پیام
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.mhasa.peam.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد سواری  نام و نام خانوادگی احمد سواری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/10/30 تلفن تماس
www.ahmad saware.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید محمدیان پور ملاباسک  نام و نام خانوادگی حمید محمدیان پور ملاباسک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/30 تلفن تماس
www.hmid mohmden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود جیره نژاد  نام و نام خانوادگی مسعود جیره نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1399 تلفن تماس
www.masood jera nQAD.COM آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عابد پاهنگ  نام و نام خانوادگی عابد پاهنگ
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.abad pang.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه رییسی  نام و نام خانوادگی فاطمه رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.fatme raesie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حسن نظری چمک  نام و نام خانوادگی حسن نظری چمک
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.hasan nazie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
وحید کرم نیا  نام و نام خانوادگی وحید کرم نیا
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.whidd karmnia.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر اربابی  نام و نام خانوادگی یاسر اربابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.yasr arbabi.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهره ناصری ناهوک  نام و نام خانوادگی زهره ناصری ناهوک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.zohrw nahik.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه