امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عمران ریگی نژاد  نام و نام خانوادگی عمران ریگی نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1400 تلفن تماس
www.omran rigi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه جعفری  نام و نام خانوادگی فاطمه جعفری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1400 تلفن تماس
www.fatamah j.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه عباسی قوزدی  نام و نام خانوادگی سمیه عباسی قوزدی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/30 تلفن تماس
www.somie abci.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
میلاد حملی  نام و نام خانوادگی میلاد حملی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/04/1400 تلفن تماس
www.melad hamaly.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینب ملک زاده  نام و نام خانوادگی زینب ملک زاده
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.zanab malkzd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حامد حسینی  نام و نام خانوادگی حامد حسینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.hamad hosine.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده بلوچ بهر آسمان  نام و نام خانوادگی سعیده بلوچ بهر آسمان
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1394/07/25 تلفن تماس
www.side baloh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه دهقانی  نام و نام خانوادگی معصومه دهقانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 20/12/1398 تلفن تماس
www.masoma dah.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مجید شهیکی زند  نام و نام خانوادگی مجید شهیکی زند
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.magidshaki.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی محمودی فر  نام و نام خانوادگی علی محمودی فر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.ali mhmody far.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه