امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
احمد حسین بر نام و نام خانوادگی احمد حسین بر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.ahmad hosnbor.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عباس زمانی زاده نام و نام خانوادگی عباس زمانی زاده
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 26/03/1399 تلفن تماس
www.abas zaman.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نیک بی بی بزرگ زاده نام و نام خانوادگی نیک بی بی بزرگ زاده
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مدیریت و کنترل بیابان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 24/09/1398 تلفن تماس
www.nikb borzd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسعود بلوچ زهی نام و نام خانوادگی مسعود بلوچ زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.masod balhzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه ملازهی نام و نام خانوادگی فائزه ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.faez molazhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
بلقیس بلوچ زهی نام و نام خانوادگی بلقیس بلوچ زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/06 تلفن تماس
www.blges baloh zhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی متینی نام و نام خانوادگی علی متینی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.ali maten.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا میر نام و نام خانوادگی زهرا میر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/20 تلفن تماس
www.zaramir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه ایرندگانی نام و نام خانوادگی الهه ایرندگانی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/07/20 تلفن تماس
www.alhe erndg.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
احمد بجارزهی سورانی نام و نام خانوادگی احمد بجارزهی سورانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/13 تلفن تماس
www.asdrew cghggj.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه