امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
متین دهواری اسپیچ نام و نام خانوادگی متین دهواری اسپیچ
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.dahvari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یاسر شکرزهی پیرسیری نام و نام خانوادگی یاسر شکرزهی پیرسیری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.shakarzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعدیه بلیده نام و نام خانوادگی سعدیه بلیده
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.bolede.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
گراناز قادری نام و نام خانوادگی گراناز قادری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/21 تلفن تماس
www.khadari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عارف رکان نام و نام خانوادگی عارف رکان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.rokan.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زینب علی صوفی نام و نام خانوادگی زینب علی صوفی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.alisofe.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا زمانی اب نیلی نام و نام خانوادگی مهسا زمانی اب نیلی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.zamani.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزانه بهی نام و نام خانوادگی فرزانه بهی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.bahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا شمس الدینی لری نام و نام خانوادگی زهرا شمس الدینی لری
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/22 تلفن تماس
www.shamsodini.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الهه میرعثمان بخشانی نام و نام خانوادگی الهه میرعثمان بخشانی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دامی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.mirosman.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه