امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
فرهاد رضازایی نام و نام خانوادگی فرهاد رضازایی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.frhad rezay.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا صحرایی نام و نام خانوادگی علیرضا صحرایی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.ali salhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
کیانوش کلاتی زاده نام و نام خانوادگی کیانوش کلاتی زاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.kanoshkalat.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الیاس شه بخش نام و نام خانوادگی الیاس شه بخش
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/10/25 تلفن تماس
www.shahbakhsh.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سلمه رودینی نام و نام خانوادگی سلمه رودینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.rodeni.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هما نصرتی نام و نام خانوادگی هما نصرتی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/11 تلفن تماس
www.nosrati.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرضیه حسینی نام و نام خانوادگی مرضیه حسینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/10 تلفن تماس
www.hoseyni.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی آقامیری نام و نام خانوادگی علی آقامیری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/31 تلفن تماس
www.aqha mere.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
صادق دارابی حسین اباد قائینی نام و نام خانوادگی صادق دارابی حسین اباد قائینی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/31 تلفن تماس
www.darabi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زهرا سرور نام و نام خانوادگی زهرا سرور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/05/20 تلفن تماس
www.sarwar.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه