امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حفصه رییسی  نام و نام خانوادگی حفصه رییسی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.hafze rasie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماندانا روان پاک  نام و نام خانوادگی ماندانا روان پاک
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.mandanravan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علی آقابیگی پور  نام و نام خانوادگی علی آقابیگی پور
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.bayghe poor.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
علیرضا برزین  نام و نام خانوادگی علیرضا برزین
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.ali reza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هیلا لاشاری جاسکی Hila Lashari Jaski نام و نام خانوادگی هیلا لاشاری جاسکی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/30 تلفن تماس
mail@hilalasir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرجان صمیمی  نام و نام خانوادگی مرجان صمیمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/30 تلفن تماس
www.samime.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عاطفه ملازهی  نام و نام خانوادگی عاطفه ملازهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.molazahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
معصومه بلوچ  نام و نام خانوادگی معصومه بلوچ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/25 تلفن تماس
www.baloch.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیرمحمد خوش اخلاق فومنی  نام و نام خانوادگی امیرمحمد خوش اخلاق فومنی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/29 تلفن تماس
www.khosh akhlaqh.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعید محمدی  نام و نام خانوادگی سعید محمدی
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/30 تلفن تماس
www.mohamadi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه