امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
عرفان سپاهیان  نام و نام خانوادگی عرفان سپاهیان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/01/16 تلفن تماس
www.erfan saphe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف ماهیگیران  نام و نام خانوادگی یوسف ماهیگیران
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/11/30 تلفن تماس
www.yosef mhgir.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد اسحاق سرورانی  نام و نام خانوادگی محمد اسحاق سرورانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www,mohmad ashg sarvan.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالعزیز سهرابی  نام و نام خانوادگی عبدالعزیز سهرابی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/20 تلفن تماس
www.abdolaziz sohrab.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر رضا آغال  نام و نام خانوادگی امیر رضا آغال
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.amir raza.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمید عالی  نام و نام خانوادگی حمید عالی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/11/20 تلفن تماس
www.hmid alhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
الله داد سید زاده  نام و نام خانوادگی الله داد سید زاده
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.aladad siszd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یحیی درپه  نام و نام خانوادگی یحیی درپه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.ehea dr pae.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حمزه هاشم زهی  نام و نام خانوادگی حمزه هاشم زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.hmazi hosmie.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یوسف وفایی  نام و نام خانوادگی یوسف وفایی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.yosf wafai.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه