امروز: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمدعلی ایثارگر  نام و نام خانوادگی محمدعلی ایثارگر
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/24 تلفن تماس
www.mohamdl esargr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عبدالله صداقتی  نام و نام خانوادگی عبدالله صداقتی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/26 تلفن تماس
www.abdla sadgt.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
جمیله حسین زهی  نام و نام خانوادگی جمیله حسین زهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.gamil hoshe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد کل کلی  نام و نام خانوادگی محمد کل کلی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/25 تلفن تماس
www.mohamd kalkle.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
پرویز تباوار  نام و نام خانوادگی پرویز تباوار
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/07/15 تلفن تماس
www.parwez tabawr.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ساجد زین الدینی  نام و نام خانوادگی ساجد زین الدینی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/30 تلفن تماس
www.sagad zhnden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محبوبه نعمتی نیا  نام و نام خانوادگی محبوبه نعمتی نیا
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/06/31 تلفن تماس
www.mahbone nemte.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
انیسه گلدرزهی  نام و نام خانوادگی انیسه گلدرزهی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.anise goldrzhe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
نرگس بربند  نام و نام خانوادگی نرگس بربند
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.nargs bar .com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدامین روزبه  نام و نام خانوادگی محمدامین روزبه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/04/20 تلفن تماس
www.mohamad rozbe.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه