امروز: چهارشنبه 26 مرداد 1401
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
محمدمصطفی دهواری نژاد  نام و نام خانوادگی محمدمصطفی دهواری نژاد
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/12/20 تلفن تماس
www.dahvarenaqad.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدیه حاجی رحیمی  نام و نام خانوادگی مهدیه حاجی رحیمی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1401/02/06 تلفن تماس
www.hajeraheme.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مرتضی رودینی  نام و نام خانوادگی مرتضی رودینی
دانشکده کشاورزی گروه ترویچ و آموزش کشاورزی
رشته ترویچ و آموزش کشاورزی پایدار مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/28 تلفن تماس
www.rodeni m.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی هروی سه قلعه  نام و نام خانوادگی مهدی هروی سه قلعه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/08/24 تلفن تماس
www.mahde h.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ناهید رئیسی  نام و نام خانوادگی ناهید رئیسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www.raesi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
ماه منیر پردال  نام و نام خانوادگی ماه منیر پردال
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/10 تلفن تماس
www.pardal.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مصطفی قربان نژاد  نام و نام خانوادگی مصطفی قربان نژاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1399/12/20 تلفن تماس
www.mostafa.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهرداد رسولی زاد  نام و نام خانوادگی مهرداد رسولی زاد
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/11/20 تلفن تماس
www.rasolezadah.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرید پالای دیناری  نام و نام خانوادگی فرید پالای دیناری
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/03 تلفن تماس
www.palay denari.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امیر شهلی بر  نام و نام خانوادگی امیر شهلی بر
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.shohlebor.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه