امروز: جمعه 01 بهمن 1400
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
حسن پاپی  نام و نام خانوادگی حسن پاپی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/23 تلفن تماس
www.papi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهسا صالحی  نام و نام خانوادگی مهسا صالحی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/06/31 تلفن تماس
www.salahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
هما حوت  نام و نام خانوادگی هما حوت
دانشکده منابع طبیعی گروه احیا و بهره برداری از مناطق خشک
رشته مهندسی طبیعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/06 تلفن تماس
www.hoot h.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه مرادی  نام و نام خانوادگی فاطمه مرادی
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی علوم دامی
رشته علوم دام گرایش تغذیه طیور مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/19 تلفن تماس
www.moradi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سمیه ملازهی  نام و نام خانوادگی سمیه ملازهی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/12/20 تلفن تماس
www.s molazahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مریم قادری پور  نام و نام خانوادگی مریم قادری پور
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/20 تلفن تماس
www.ghadarepoor.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محی الدین شادزهی سرجو  نام و نام خانوادگی محی الدین شادزهی سرجو
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/07/26 تلفن تماس
www.shadzahi.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
زکریا دهقان  نام و نام خانوادگی زکریا دهقان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1400/04/20 تلفن تماس
www .dahghan.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی بامری برنا  نام و نام خانوادگی مهدی بامری برنا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/04/25 تلفن تماس
www.bamari m.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
عمران طوسی  نام و نام خانوادگی عمران طوسی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
www.omran t.ir آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه