امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
اسماعیل محمدباقرپور  نام و نام خانوادگی اسماعیل محمدباقرپور
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/26 تلفن تماس
mohamad@yahoo.com آدرس محل کار نی ریز-شیراز
زمینه کسب و کار
فاطمه ابراهیمی ارمی  نام و نام خانوادگی فاطمه ابراهیمی ارمی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/29 تلفن تماس
abrahimi@yahoo.com آدرس محل کار ساری
زمینه کسب و کار
اسحاق ریگی میرجاوه  نام و نام خانوادگی اسحاق ریگی میرجاوه
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/15 تلفن تماس 09150448326
rygi@yahoo.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
مصطفی مشتاقی  نام و نام خانوادگی مصطفی مشتاقی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/08 تلفن تماس 09150204412
moshtaghi@yahoo.com آدرس محل کار چابهار
زمینه کسب و کار
محمد کردتیکه  نام و نام خانوادگی محمد کردتیکه
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/12/10 تلفن تماس 09367073432
cord@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فواد نخعی راوری Foaad Nakhaei Ravari نام و نام خانوادگی فواد نخعی راوری
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس 09136612415
nakhaee@yahoo.com آدرس محل کار کرمان
زمینه کسب و کار
سعید یعقوبی سیاهمزگی Saeed Yaghoubi نام و نام خانوادگی سعید یعقوبی سیاهمزگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
yaghobi@yahoo.com آدرس محل کار گیلان
زمینه کسب و کار
مهرناز فیاضی Mehrnaz Fayazi نام و نام خانوادگی مهرناز فیاضی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس
fayazi@yahoo.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
زهرا دامنی زمانی  نام و نام خانوادگی زهرا دامنی زمانی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/10/29 تلفن تماس 09194802813
zamani@yahoo.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
رحمان بامری زه کلوت  نام و نام خانوادگی رحمان بامری زه کلوت
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات گیاهی، زراعت مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/11/20 تلفن تماس 09350781736
bamari@yahoo.com آدرس محل کار رودبار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه