امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
زینب ریگی  نام و نام خانوادگی زینب ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/11 تلفن تماس
regi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سعیده ندرت زهی ناهوک   نام و نام خانوادگی سعیده ندرت زهی ناهوک
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/09/11 تلفن تماس
nodratzahi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرزاد دهواری  نام و نام خانوادگی فرزاد دهواری
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/27 تلفن تماس
dehvari@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مهدی سلامتی  نام و نام خانوادگی مهدی سلامتی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/01 تلفن تماس
salamati@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فائزه میرکازهی ریگی  نام و نام خانوادگی فائزه میرکازهی ریگی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/15 تلفن تماس
mirkazehi@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه زرگران   نام و نام خانوادگی فاطمه زرگران
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/18 تلفن تماس
zargaran@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
حجت عمرانی  نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/04/09 تلفن تماس
omrani@yahoo.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فرهاد امیریان  نام و نام خانوادگی فرهاد امیریان
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
amirian@yahoo.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
افشین نادی  نام و نام خانوادگی افشین نادی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/06/21 تلفن تماس
nadi@yahoo.com آدرس محل کار لنده
زمینه کسب و کار
حجت عمرانی  نام و نام خانوادگی حجت عمرانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 97/04/09 تلفن تماس
emrani@yahoo.com آدرس محل کار تربت حیدریه
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه