امروز: دوشنبه 5 اسفند 1398
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
نادیا نادری نام و نام خانوادگی نادیا نادری
دانشکده کشاورزی گروه مهندسی گیاه پزشکی
رشته گیاهپزشکی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/04/20 تلفن تماس
www.nadi nadre.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
مسلم آلبا نام و نام خانوادگی مسلم آلبا
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/31 تلفن تماس
www.mosjm alba.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
یحیی پیر داد ریگی نام و نام خانوادگی یحیی پیر داد ریگی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کاردانی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/30 تلفن تماس
www,yaea rege.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
سجاد پیش بین نام و نام خانوادگی سجاد پیش بین
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/23 تلفن تماس
www.sagad pisin.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فاطمه اکبری پودینه نام و نام خانوادگی فاطمه اکبری پودینه
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی تلفن تماس
www.fatme poden.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد جواد حسینی اشکاوندی نام و نام خانوادگی محمد جواد حسینی اشکاوندی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/06/30 تلفن تماس
www.mohmad hoseni.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمدعلی آفریده نام و نام خانوادگی محمدعلی آفریده
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1398/06/20 تلفن تماس
www.mohmadaliafrd.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
فریده گمشادزهی ناهوکی نام و نام خانوادگی فریده گمشادزهی ناهوکی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1397/11/20 تلفن تماس
www.fared kmszh.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
محمد محمدی نام و نام خانوادگی محمد محمدی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/12/15 تلفن تماس
www.mohmad mohmae.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
امین قربانی نام و نام خانوادگی امین قربانی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/31 تلفن تماس
www.amin grban.com آدرس محل کار
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه