امروز: پنجشنبه 24 آبان 1397
سامانه دانش‌آموختگان
ثبت نام دانش‌آموخته
مسعود گرگیچ  نام و نام خانوادگی مسعود گرگیچ
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/15 تلفن تماس
gorgigyahoo@.com آدرس محل کار زهک
زمینه کسب و کار
راضیه محمدی  نام و نام خانوادگی راضیه محمدی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/29 تلفن تماس
mohamadiyahoo@.com آدرس محل کار زاهدان
زمینه کسب و کار
ابوالفضل نادری  نام و نام خانوادگی ابوالفضل نادری
دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی
رشته اقتصاد کشاورزی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1395/04/20 تلفن تماس
naderiyahoo@.com آدرس محل کار تربت جام
زمینه کسب و کار
محمد زارع  نام و نام خانوادگی محمد زارع
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/28 تلفن تماس
zareyahoo@.com آدرس محل کار بندرلنگه
زمینه کسب و کار
الیاس دخدار  نام و نام خانوادگی الیاس دخدار
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/07/03 تلفن تماس
dakhdaryahoo@.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
محمداقبال سپاهی خوشابی  نام و نام خانوادگی محمداقبال سپاهی خوشابی
دانشکده علوم انسانی گروه حسابداری
رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 3690328799 تلفن تماس
sepahiyahoo@.com آدرس محل کار سراوان
زمینه کسب و کار
سعید اسماعیل زهی  نام و نام خانوادگی سعید اسماعیل زهی
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی عمران
رشته عمران مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/31 تلفن تماس
smailzahiyahoo@.com آدرس محل کار خاش
زمینه کسب و کار
مسعود لک زائی  نام و نام خانوادگی مسعود لک زائی
دانشکده کشاورزی گروه تولیدات گیاهی
رشته مهندسی تولیدات و ژنتیک گیاهی مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1393/11/20 تلفن تماس
lakzaiyahoo@.com آدرس محل کار گرگان
زمینه کسب و کار
فرشاد حیدری شمیل  نام و نام خانوادگی فرشاد حیدری شمیل
دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
رشته برق مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/06/19 تلفن تماس
hedariyahoo@.com آدرس محل کار بندرعباس
زمینه کسب و کار
امید ناروئی  نام و نام خانوادگی امید ناروئی
دانشکده علوم انسانی گروه اقتصاد
رشته اقتصاد مقطع تحصیلی کارشناسی
تاریخ فارغ‌التحصیلی 1396/11/10 تلفن تماس
narooiyahoo@.com آدرس محل کار ایرانشهر
زمینه کسب و کار
رفتن به بالای صفحه